Quyết định Ban hành biểu giá dịch vụ tại Cảng Việt Nhật đối với các Chủ hàng, Chủ tàu/ Đại lý.

Vui lòng Click vào đây để xem Quyết định.