TextBody
Hotline Zalo
Trang chủ Tin tức Thị trường

Tổng hợp điều chỉnh giá thép xây dựng tháng 1.2022

10/01/2022

Trước tình hình biến động điều chỉnh tăng giá của nguyên vật liệu đầu vào, đặc biệt là phế liệu trong nước đang có hiện tượng khan hàng. Các nhà máy thép tại miền bắc đồng loạt điều chỉnh tăng giá thép cây 200đ/kg chưa bao gồm VAT cho thép cây và một số nhà máy điều chỉnh tăng thép cuộn 50đ/kg vào ngày 8/01/2021

Vậy đây là lần điều chỉnh giá tăng đầu tiên của năm 2022 sau khi có đợt điều chỉnh giảm vào đầu tháng 12 năm ngoái.