TextBody
Hotline Zalo
Trang chủ Tin tức Thị trường

Cập nhật biến động giá thép cây và cuộn xây dựng tháng 2.2022

23/02/2022

Trước tình hình biến động điều chỉnh tăng giá của nguyên vật liệu đầu vào, đặc biệt là phế liệu nhập khẩu tăng cao. Các nhà máy thép tại miền bắc tiếp tục điều chỉnh tăng giá thép cây 300đ/kg chưa bao gồm VAT cho thép cuộn cây vào ngày 18/02/2022

Vậy đây là lần điều chỉnh giá tăng lần thứ 4 của năm 2022 và là lần điều chỉnh thứ 2 trong tháng đối với thép cây xây dựng tại miền bắc với tổng mức tăng giá là 1000đ/kg, riêng đối với thép cuộn xây dựng đây là lần điều chỉnh tăng lần thứ 5 trong vòng 2 tháng qua.

Tình hình tăng giá thép tháng 2/2022
Nhãn