Diện tích 28,3 ha, bao gồm

  • 1 khách sạn 7 tầng
  • 144 khu biệt thự cao cấp