Thép cuộn là một sản phẩm mà VJS đã đầu tư nghiên cứu và sản xuất từ năm 2017.

Đặc điểm

Thép cuộn ở dạng dây, được cuốn tròn thành cuộn, bề mặt trơn nhẵn, có đường kính thông dụng

Thép cuộn - Các con số nổi bật

Φ6 – Φ8

Đường kính thông dụng

2018

Bắt đầu cung cấp

20+

Tỉnh thành

88+

Đại lý
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI RỘNG LỚN

Các sản phẩm khác

Sản phẩm

Phôi thép

Phôi thép là nguyên liệu thô được sử dụng
chủ yếu để sản xuất thép cây và thép cuộn

CHI TIẾT SẢN PHẨM
Sản phẩm

Thép thanh vằn

Thép thanh vằn có gân đường kính
từ 10mm đến 40mm ở dạng thanh có
chiều dài 11,7m

CHI TIẾT SẢN PHẨM