Hải Phòng: Tập đoàn Thép Việt Nhật sản xuất hơn 4.000.000 kg phôi thép

Tập đoàn Thép Việt Nhật vừa đưa vào sử dụng giai đoạn 1 Khu liên hợp luyện cán thép cao cấp tại Khu công nghiệp Nam cầu Kiền và bắt đầu có sản phẩm tiêu thụ trên thị trường.

Dự án có tổng nguồn vốn đầu tư hơn 2000 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 1200 tỷ đồng bao gồm 3 nhà máy: Nhà máy luyện phôi thép cao cấp 500.000 tấn/ năm; Nhà máy cán thép thanh thép cuộn công suất 300.000 tấn/ năm và Nhà máy cán thép hình cao cấp công suất 200.000 tấn/ năm cùng một cảng biển với 430 m cầu Cảng và bãi hàng hóa rộng 3,8 ha.

Hiện các hạng mục cơ bản hoàn thành và bắt đầu sản xuất thử từ tháng 4, chính thức hoạt động từ tháng 5 với sản lượng đạt hơn 4000 tấn phôi thép, bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng. Theo Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Bình, đã có 2 đối tác ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, gồm liên doanh thép Việt Hàn và Công ty liên doanh Việt Nam- Xinh- ga- po tại Thái Nguyên, đồng thời mở LC xuất khẩu 5000 tấn trong tháng 7.

Trong điều kiện khó khăn chung của ngành thép, việc tập đoàn Thép Việt Nhật mạnh dạn đầu tư và đưa vào sản xuất đúng thời hạn là một cố gắng lớn, góp phần quan trọng thực hiện định hướng phát triển, mở rộng sản xuất của tập đoàn.