Tập đoàn thép công nghệ cao VJS ứng dụng công nghệ đi đầu, cho ra đời các sản phẩm thép chất lượng, góp nên thành công của nhiều công trình trọng điểm quốc gia như Trung tâm Hội nghị Quốc gia; Tòa Keangnam Hà Nội Landmark Tower; Cảng Cái Lân (Quảng Ninh); Nhà máy nhiệt điện Na Dương; Cầu Thanh Trì – Hà Nội, cây cầu lớn nhất Đông Dương…

Cao ốc, trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp

Công trình Giao thông, cầu đường

 • Cầu Thanh Trì

  Địa điểm: Hà Nội
  Nhà thầu: Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, và Ban quản lý dự án Thăng Long
 • Dự Án

  Cầu Bính

  Cầu Bính

  Địa điểm: Hải Phòng
  Nhà thầu: Ban Quản lý các dự án cầu Hải Phòng

  Khởi công năm 2002 và hoàn thành vào năm 2005. Là một trong những cây cầu dây văng đẹp và hiện đại nhất Việt Nam.

Sân bay, cảng

 • Sân bay Vân Đồn

  Địa điểm: Quảng Ninh
  Nhà thầu: Tập đoàn Sun Group

  Tổng mức đầu tư: 6.800 tỷ

 • Cảng Lạch Huyện

  Địa điểm: Cát Hải, Hải Phòng
  Nhà thầu: Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn & Molnuykit
 • Sân bay Cát Bi

  Địa điểm: Hải Phòng
  Nhà thầu: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam

Xây dựng công nghiệp

 • Thủy điện Sơn La

  Địa điểm: Sơn La
  Nhà thầu: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  Sau 7 năm xây dựng, Thủy điện Sơn La được khánh thành vào ngày 23 tháng 12 năm 2012, sớm hơn kế hoạch 3 năm, trở thành nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á

 • Dự án Xi măng Thành Thắng

  Địa điểm: Hà Nam
  Nhà thầu: Công ty cổ phần xi-măng Thành Thắng Group

Cao ốc, trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp

Công trình Giao thông, cầu đường

 • Cầu Thanh Trì

  Địa điểm: Hà Nội
  Nhà thầu: Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, và Ban quản lý dự án Thăng Long
 • Dự Án

  Cầu Bính

  Cầu Bính

  Địa điểm: Hải Phòng
  Nhà thầu: Ban Quản lý các dự án cầu Hải Phòng

  Khởi công năm 2002 và hoàn thành vào năm 2005. Là một trong những cây cầu dây văng đẹp và hiện đại nhất Việt Nam.

Sân bay, cảng

 • Sân bay Vân Đồn

  Địa điểm: Quảng Ninh
  Nhà thầu: Tập đoàn Sun Group

  Tổng mức đầu tư: 6.800 tỷ

 • Cảng Lạch Huyện

  Địa điểm: Cát Hải, Hải Phòng
  Nhà thầu: Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn & Molnuykit
 • Sân bay Cát Bi

  Địa điểm: Hải Phòng
  Nhà thầu: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam

Xây dựng công nghiệp

 • Thủy điện Sơn La

  Địa điểm: Sơn La
  Nhà thầu: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  Sau 7 năm xây dựng, Thủy điện Sơn La được khánh thành vào ngày 23 tháng 12 năm 2012, sớm hơn kế hoạch 3 năm, trở thành nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á

 • Dự án Xi măng Thành Thắng

  Địa điểm: Hà Nam
  Nhà thầu: Công ty cổ phần xi-măng Thành Thắng Group

Cao ốc, trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp

Công trình Giao thông, cầu đường

 • Cầu Thanh Trì

  Địa điểm: Hà Nội
  Nhà thầu: Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, và Ban quản lý dự án Thăng Long
 • Dự Án

  Cầu Bính

  Cầu Bính

  Địa điểm: Hải Phòng
  Nhà thầu: Ban Quản lý các dự án cầu Hải Phòng

  Khởi công năm 2002 và hoàn thành vào năm 2005. Là một trong những cây cầu dây văng đẹp và hiện đại nhất Việt Nam.

Sân bay, cảng

 • Sân bay Vân Đồn

  Địa điểm: Quảng Ninh
  Nhà thầu: Tập đoàn Sun Group

  Tổng mức đầu tư: 6.800 tỷ

 • Cảng Lạch Huyện

  Địa điểm: Cát Hải, Hải Phòng
  Nhà thầu: Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn & Molnuykit
 • Sân bay Cát Bi

  Địa điểm: Hải Phòng
  Nhà thầu: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam

Xây dựng công nghiệp

 • Thủy điện Sơn La

  Địa điểm: Sơn La
  Nhà thầu: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  Sau 7 năm xây dựng, Thủy điện Sơn La được khánh thành vào ngày 23 tháng 12 năm 2012, sớm hơn kế hoạch 3 năm, trở thành nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á

 • Dự án Xi măng Thành Thắng

  Địa điểm: Hà Nam
  Nhà thầu: Công ty cổ phần xi-măng Thành Thắng Group

Cao ốc, trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp

Công trình Giao thông, cầu đường

 • Cầu Thanh Trì

  Địa điểm: Hà Nội
  Nhà thầu: Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, và Ban quản lý dự án Thăng Long
 • Dự Án

  Cầu Bính

  Cầu Bính

  Địa điểm: Hải Phòng
  Nhà thầu: Ban Quản lý các dự án cầu Hải Phòng

  Khởi công năm 2002 và hoàn thành vào năm 2005. Là một trong những cây cầu dây văng đẹp và hiện đại nhất Việt Nam.

Sân bay, cảng

 • Sân bay Vân Đồn

  Địa điểm: Quảng Ninh
  Nhà thầu: Tập đoàn Sun Group

  Tổng mức đầu tư: 6.800 tỷ

 • Cảng Lạch Huyện

  Địa điểm: Cát Hải, Hải Phòng
  Nhà thầu: Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn & Molnuykit
 • Sân bay Cát Bi

  Địa điểm: Hải Phòng
  Nhà thầu: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam

Xây dựng công nghiệp

 • Thủy điện Sơn La

  Địa điểm: Sơn La
  Nhà thầu: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  Sau 7 năm xây dựng, Thủy điện Sơn La được khánh thành vào ngày 23 tháng 12 năm 2012, sớm hơn kế hoạch 3 năm, trở thành nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á

 • Dự án Xi măng Thành Thắng

  Địa điểm: Hà Nam
  Nhà thầu: Công ty cổ phần xi-măng Thành Thắng Group