Announcement

 • Công văn số 211/2020/LCC Đề nghị xác minh đính chính thông tin báo chí (Chính thức).

  Sorry, this entry is only available in Vietnamese.  Read More

 • Thép Việt Nhật: ‘Cha nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19 không thuộc tập đoàn’

  Sorry, this entry is only available in Vietnamese.  Read More

 • Quyết định Ban hành biểu giá dịch vụ tại Cảng Việt Nhật đối với các Chủ hàng, Chủ tàu/ Đại lý.

  Sorry, this entry is only available in Vietnamese.  Read More

 • VJS Group đón tiếp đoàn khách sinh viên trường Đại Học Bách Khoa tìm hiểu thực tế nhà máy

  Sorry, this entry is only available in Vietnamese.  Read More

 • Malaysia imposed anti-dumping tax on Vietnamese steel

  Trước đó, ngày 24/4/2017, Cơ quan điều tra Brazil đã ...  Read More

 • Russia takes the issue of US steel tax to the WTO for consultations

  Hải Phòng: Tập đoàn Thép Việt Nhật sản xuất hơn ...  Read More

 • Russia takes the issue of US steel tax to the WTO for consultations

  Theo một văn bản lưu hành trong các nước thành viên Tổ ...  Read More

 • VJS continuously updates Danieli technology for production

  Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis ...  Read More

 • Overview of global steel markets – June 2018

  Thị trường thép toàn cầu tiếp tục được đánh giá là tiềm ...  Read More

 • Malaysia announces the initiation of anti-dumping investigations for certain iron and steel products from China and Vietnam

  Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis ...  Read More

Investor News

 • Russia takes the issue of US steel tax to the WTO for consultations

  Hải Phòng: Tập đoàn Thép Việt Nhật sản xuất hơn ...  Read More

 • Russia takes the issue of US steel tax to the WTO for consultations

  Theo một văn bản lưu hành trong các nước thành viên Tổ ...  Read More

 • VJS continuously updates Danieli technology for production

  Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis ...  Read More